Монтажи на моноблок

При монтаж на моноблок първо се съединяват двата елемента – казанче и тоалетна чиния, като всички части от комплекта се поставят на точно указаното място. След това се пристъпва към прихващане на сглобения моноблок към пода с помощта на комплект крепежни материали. Последно се подвързва захранването с чистата вода и отвеждащата такава към канализацията.


  • Монтирано WC

    Монтирано WC

  • Монтаж на wc

    Монтаж на wc

  • Монтиране на тоалетна

    Монтиране на тоалетна

  • Монтиране на тоалетна чиния

    Монтиране на тоалетна чиния

  • Монтаж на моноблог

    Монтаж на моноблог