Монтаж на перална, миялна и сушилна машина

При този монтаж ВиК услугата включва поредица от няколко действия. При нова пералня е нужно първо да се свалят транспортните болтове. След това се подвързва към водопровода с помощта на спирателен кран ¾ и необходимите фасонни части за отвеждане към канализацията. При миялната машина действията са същите, но без отстраняване на транспортни болтове. По специфично е, ако уредите са за вграждане, но и това разбира се е в компетенциите на техниците на ВиК ТИМ.