Отстраняване на теч

Откриването на теч може да стане по два начина. В първият случай се използват специализирани за това инструменти наречени скенери, с които се открива теча зад стените без да е нужно да се стига до къртене и разбиване. Интоицията на опитния водопроводчик много често може да се окаже дори по-евтиния и правилен вариант. Но за тази цел се изисква дългогодишен опит в сферата на вик ремонтите.


  • Отстраняване на теч

    Отстраняване на теч

  • Тръби за топла вода с изолация

    Тръби за топла вода с изолация

  • Отстраняване на стари тръби

    Отстраняване на стари тръби