Ремонт на радиатор

Нуждаете се от ВИК техник за ремонт на радиатор?

Зима е, хората се нуждаят от надеждно отопление. Търсят се най-различни начини за спасение от тежките студове навън. Отрицателните температури предразполагат към взимане на предпазни мерки в жилището. Ето защо понякога ремонтът на радиатори е неизбежен. Самите радиатори се изработват от чугун, стомана или алуминий. И трите се произвеждат от метал. Те са един от най-удачните варианти за отопление през зимните месеци от годината. Българите от много години насам разчитат на тях дори при люти студове. Но като всеки друг метал, и радиаторите не остават назад. С течение на времето те се износват, което довежда до тяхното амортизиране.

 

Свойството на този материал се обяснява с така наречената „умора“. Не става въпрос единствено за метал. В радиаторите има още уплътнения от гума, гарнитури и други материали, които също подлежат на износване след определен период на употреба. В резултат на това износване несъмнено се стига до амортизация. Когато това се случи, час по-скоро трябва да се помисли за вариант, който е удачен за членовете на семейството.

Цената в този случай е определяща. Затова вместо да се пръскат куп пари за нови отоплителни уреди, семействата решават да се доверят на професионалисти, които да изпълнят ремонтна дейност при настъпила повреда или износване. Всички изброени радиатори се подлагат на ремонти и все пак проблемът трябва да се огледа обстойно, за да се прецени какви мерки да се предприемат от този момент нататък.

Радиатор се ремонтира най-вече при поява на теч или при отчитане на ръжда, която го затлачва.

При огледа на място редовно се откриват различни тежки части, които се оказват сериозна пречка на водата да циркулира през тях. Разбираемо е, че по този начин спада и самото топло отдаване. Тук настъпват и проблемите. Когато причините за подмяна или ремонт на радиатор станат повече от една, е редно да се реагира спрямо създалата се ситуация.

Отлагането не е вариант по време на тежка зима. Протичането на радиатор става по време на замръзване. Не е изключено да говорим за спукване на ребра. При наличие на теч от подобно естество професионалисти са в състояние да овладеят проблема, но само ако радиаторите са чугунени или алуминиеви. За целта се премахват спуканите ребра, за да бъдат на момента подменени с нови. Трябва да се има предвид факта, че при настъпване на теч в резултат на спукване на панелен радиатор ремонт не би могъл да с извърши.

 

Наложително е да се направят бързи стъпки към смяна на уреда за отопление на жилището. Самата ремонтна дейност зависи изцяло от причината, която е довела до спиране работата на радиатора. Когато се стигне до неговото затлачване, трябва да се направи демонтаж, който е последван от промивка на радиатора.

 

Самото затлачване води след себе си възпиране на циркулацията в отоплителния уред. За да се извърши промиване на място, професионалисти използват топла вода, химични съединения, но слаби и пясъкоструйка. Когато основната промивка бъде завършена, трябва да се почисти старателно и да се започне с монтаж на радиатора. Последователността на тези три стъпки небива да се нарушава. Ако всичко се следва стриктно, грешки не биха могли да се допуснат.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment. Click here to login