Ремонт на сифон

При ремонта и смяна на сифони за мивки и вани е най-важно да се монтира добре гуменото уплътнение. Най често срещания ВиК проблем в този случай е именно теча на вода през гумата, която уплътнява. Трябва да се внимава също да не се пристегне гумата, защото отново може да доведе до проблем, като се сплеска и деформира.


  • Монтаж на сифон за мивка

    Монтаж на сифон за мивка